PowerCube Original |Monitor|

Следете своята консумация на ел. енергия 8810

39.60 лв.
  • -
  • +

Разходи в реално време

Всички измервания са показани в парична стойност, което прави тълкуването им лесно. Стойностите са много подробно представени, с точност до няколко позиции след десетичната запетая, така че виждате незабавния ефект.

Настоящо потребление на ток

Настоящото потребление се показва във вид на скоростомер на автомобил, където с един поглед можете да проверите колко сте консумирали до момента.

Бутон за включване и изключване

Дисплеят играе ролята на бутон за включване и изключване, което Ви позволява да започнете да пестите незабавно.

Подробна разбивка на потреблението

Общо потребление

USB изход Не
Гаранция 2 години
Гнезда 4 + LED дисплей
Дължина на кабела Без кабел, щепсел за стена
Заземен Да
Защита за деца Да
Ключ за вкл./изкл. Да
Напрежение 100-250V~ 13-16A
Тегло 290 грама
Цвят Бял

Този продукт може да закупите също в: