Power

PowerCube Original |Monitor|

39.60 лв

PowerCube Extended |Monitor|

45.60 лв

PowerCube Gift Packaging - Single

13.80 лв

PowerCube Gift Packaging - Duo

18.00 лв

Docks 3x EU

8.40 лв

Разходи в реално време

Всички измервания са показани в парична стойност, което прави тълкуването им лесно. Стойностите са много подробно представени, с точност до няколко позиции след десетичната запетая, така че виждате незабавния ефект.

Настоящо потребление на ток

Настоящото потребление се показва във вид на скоростомер на автомобил, където с един поглед можете да проверите колко сте консумирали до момента.

Бутон за включване и изключване

Дисплеят играе ролята на бутон за включване и изключване, което Ви позволява да започнете да пестите незабавно.

Подробна разбивка на потреблението

Общо потребление