Power


Един бутон

Просто натиснете бутона на PowerCube |Switch| & PowerCube |SoundSensor| за включване и изключване на свързаните устройства.

PowerCube |SoundSensor|

PowerCube |SoundSensor| включва и изключва устройствата ви не само с натискане на бутона, но и чрез разпознаване на звук през вградения звуков сензор.

Разпознаване на звука

Когато PowerCube |SoundSensor| разпознае звук над 50dB, свързаните устройства автоматично се включват.

Пляскане с ръце

Плеснете с ръце два пъти, за да включите или изключите PowerCube |SoundSensor|. Светодиодния индикатор мига, когато се разпознае пляскане. Ако имате повече от един PowerCube |SoundSensor| в стаята, плеснете с ръце три пъти, за да ги изключите всичките.

Натиснете и задръжте, за да променяте режимите

Можете лесно да сменяте от един режим на друг, чрез натискане и задържане на бутона на PowerCube |SoundSensor| за 3 секунди.