Бутон нагоре!

Лампата представлява голям превключвател, който в положение ON включва светлината, а в положение OFF изключва светлината. Притежава два режима на работа: силна и слаба осветеност. Има вградената литиева батерия, която може да се зареждане многократно.

Два вида

Лампата е налична в две разновидности: с бяла светлина и с жълта светлина. Бялата светлина е мека и ярка, което я прави подходяща за нощно време или за четене. Жълтата светлина е мека и подходяща за сън.

Състояние на зареждане

Когато кабелът за зареждане на батерията се включи, лампата мига два пъти, което показва, че е в състояние на зареждане.

Опаковка

Лампата е опакована в екологична крафт хартиена опаковка, която е напълно рециклируеми и с еко-визия.