Дистанционно управляема

LightShade Envelope е лампа, която се управлява с дистанционно управление. С помощта на безжичното дистанционно имате възможност да включвате, изключвате и димирате LightCube.

Модулно сдвояване

Можете да сдвоите дистанционното управление с една или повече LightCubes и по този начин да ги управлявате едновременно.

Регулируема посока на светлината

Ще постигнете различна посока на осветеност, като сглобите шапката и LightCube в желаното направление.