Дръжте напитката си студена

Поддържа перфектна температура на Вашата напитка постоянно, между 0 и 7 ºC

Бързо охлаждане

Температурата на плочата под купата се охлажда до -14 ~ -18 °C в рамките на 1 минута, след включване на CupCooler.

Дръжте напитката си топла

Освен за охлаждане на напитки, CupCooler може и да ги затопля. Просто натиснете и задръжте бутона за включване и изключване, за да превключите между режимите за охлаждане и затопляне.

Съвместим с кенове и бутилки

Чашата е перфектно оразмерена, за да побира кенове или бутилки, което им позволява да се охлаждат дори още по-бързо, когато сложите малко вода в чашата.